Sao lưu và Phục hồi dữ liệu

Dữ liệu phát triển tỷ lệ thuận với sự phát triển không ngừng của Công nghệ thông tin. Đối với Doanh nghiệp, dữ liệu là tài sản vô giá, tuy nhiên rất ít doanh nghiệp hiện tại quan tâm đến việc sao lưu dữ liệu định kỳ hoặc đầu tư hệ thống sao lưu & phục hồi dữ liệu một cách bài bản.

Nắm được tầm quan trọng của dữ liệu, TTSI cung cấp giải pháp sao lưu & phụ hồi dữ liệu đáp ứng yêu cầu bên dưới:

  • Tích hợp toàn diện cho sao lưu dữ liệu
  • Khôi phục dữ liệu nhanh chóng
  • Tích hợp khả năng khôi phục khi gặp thảm hoạ
  • Thực hiện việc sao lưu tự động
  • Dễ dàng cài đặt & vận hành
  • Tối ưu hoá chi phí đầu tư cho khách hàng

Sao lưu và Phục hồi dữ liệu - Backup 1

This entry was posted in . Bookmark the permalink.