Quản lý tài sản IT

Với sự gia tăng các thiết bị liên quan đến hạ tầng CNTT bao gồm các máy trạm, thiết bị mạng, máy in, điện thoại và các phần mềm có thể bao gồm các giấy phép, cài đặt, hệ điều hành. Vì vậy, việc có thể quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến hạ tầng CNTT là vô cùng quan trọng và cấp bách đối với sự vận hành, phát triển của một doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm trong triển khai các giải pháp quản lý tài sản CNTT, đặc biệt là có quan hệ đối tác với Lansweeper, một hãng nổi tiếng trên Thế Giới trong việc cung cấp giải pháp quản lý tài sản CNTT được nằm trong top xếp hạng của Gartner cho phép chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn cũng như cung cấp các giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

Quản lý tài sản IT - IT Assets e1621670146333

This entry was posted in . Bookmark the permalink.