Mạng Wireless

Hiện tại với sự bùng nổ và phát triển của các thiết bị Smartphone, thiết bị hỗ trợ kết nối mạng không dây(wireless) và xu thế Kết nối vạn vật (IoT) và yêu cầu điểm kết nối không dây tốc độ cao, an toàn, bảo mật, Chúng tôi cung cấp giải pháp mạng không dây (Wireless LAN):

    • Hệ thống mạng Wireless LAN cho Văn phòng(Mobility office), Khách sạn, Nhà máy, điểm truy cập công cộng.
    • Hệ thống mạng Wireless LAN cho Multi sites, khả năng quản trị, xữ lý sự cố tập trung.

Giải pháp cung cấp đa dạng về mô hình triển khai, áp dụng các công nghệ không dây mới nhất 802.1a/c Wave1/2 với băng thông cao, quản trị dễ dàng. Đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mạng Wireless - wireless

This entry was posted in . Bookmark the permalink.