Điện toán Đám mây

Trong vài năm gần đây, lĩnh vực điện toán đám mây đã tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp máy tính, làm thay đổi cách thức sử dụng các nguồn tài nguyên, cơ cấu vận hành cũng như việc lưu trữ dữ liệu, phân phối và xử lý thông tin.

Có kinh nghiệp trong việc triển khai và quan hệ đối tác với các hãng lớn trong lĩnh vực cho thuê dịch vụ điện toán đám mây như Microsoft, AWS, Google. Tùy thuộc vào mức độ quy mô của từng doanh nghiệp, TTSI sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như đưa ra những giải pháp phù hợp nhất nhằm hướng đến sự tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp của bạn.

Điện toán Đám mây - Cloud e1621669345727

This entry was posted in . Bookmark the permalink.