Dịch vụ Máy tính

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục và ổn định của hệ thống máy tính và các thiết bị công nghệ hỗ trợ khác nhằm giúp ích cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. TTSI cung cấp các dịch vụ liên quan đến Máy tính với chi phí và chất lượng phù hợp cho doanh nghiệp như:

    • Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo hành mở rộng
    • Bảo trì hệ thống máy tính
    • Hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến máy tính

Dịch vụ Máy tính - ComputerSupport e1621675467495

This entry was posted in . Bookmark the permalink.