Dịch vụ hỗ trợ Kỹ thuật

Thách thức lớn nhất của Doanh nghiệp hiện tại là làm sao để quản lý hoạt động CNTT liên tục, hiệu quả. Làm sao khai thác hết năng lực và tài nguyên của hệ thống nhằm tối ưu chi phí đầu tư?

Chúng tôi giúp khách hàng giải quyết các thách thức hiện tại, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn, tiết kiệm chi phí và tối ưu chi phí đầu tư với các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:

    • Dịch vụ về phần cứng: bảo trì, bảo hành mở rộng
    • Dịch vụ bảo trì định kỳ hệ thống CNTT
    • Dịch vụ xữ lý sự cố
    • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: Remote, IT Onsite

Dịch vụ hỗ trợ Kỹ thuật - Technical Support e1621675419494

This entry was posted in . Bookmark the permalink.