Dịch vụ hạ tầng CNTT

Dịch vụ hạ tầng CNTT - IT infrastructure services

Dịch vụ hạ tầng CNTT - IT infrastructure services

Với kinh nghiệm triển khai thực tế nhiều dự án và đội ngủ kỹ sư kinh nghiệm, chuyên nghiệp. TTSI cung cấp trọn gói Dịch vụ về hạ tầng CNTT như:

    • Tư vấn thiết kế hệ thống
    • Triển khai hệ thống
    • Đào tạo và hướng dẫn vận hành hệ thống
    • Dịch vụ quản trị hệ thống
    • Quản trị dự án
This entry was posted in . Bookmark the permalink.