• Cung cấp giải pháp mạng Wired and wireless
 • Cung cấp dịch vụ triển khai tích hợp với DLP
 • Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp dịch vụ cho thuê Máy chủ & Hệ thống lưu trữ
 • Cung cấp dịch vụ triển khai
 • Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp hạ tầng CNTT: Máy chủ, hệ thống lưu trữ cho hệ thống Core Applciations
 • Cung cấp giải pháp Mạng và Bảo mật hạ tầng mạng
 • Cung cấp dịch vụ triển khai và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp hạ tầng CNTT: Máy chủ, hệ thống lưu trữ cho hệ thống Core
 • Cung cấp giải pháp Bảo mật cho hạ tầng
 • Cung cấp dịch vụ triển khai và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp hệ giải pháp quản trị hệ thống trên nền tảng Cloud MS365
 • Cung cấp hạ tầng phục vụ cho người dùng cuối
 • Cung cấp dịch vụ Triển khai và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp hệ Hạ tầng Mạng & Bảo Mật
 • Cung cấp hệ thống Máy chủ & Lưu trữ
 • Cung cấp dịch vụ triển khai và migration hệ thống

 • Cung cấp hạ tầng Máy chủ và Lưu trữ cho hệ thống Core applications
 • Cung cấp dịch vụ cài đặt, migration hệ thống từ hạ tầng cũ sang mới
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp giải pháp Máy chủ và lưu trữ cho Data Center và DR site
 • Cung cấp giải pháp Mạng và bảo mật cho Data Center
 • Cung cấp dịch vụ triển khai và hỗ trợ kỹ thuật VMWare

 • Cung cấp hạ tầng CNTT: Máy chủ, hệ thống lưu trữ và Network cho Hệ thống DC
 • Cung cấp hạ tầng Máy chủ và Lưu trữ cho DR site
 • Cung cấp dịch vụ cho thuê Hạ tầng và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp hạ tầng CNTT: Máy chủ, hệ thống lưu trữ, Mạng và Bảo mật cho hệ thống ERP
 • Cung cấp hạ tầng Máy chủ và Lưu trữ cho hệ thống DMS
 • Cung cấp dịch vụ triển khai và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp hạ tầng CNTT: Máy chủ, hệ thống lưu trữ
 • Cung cấp giải pháp Core Switch, Core Firewall cho Data Center và WAN Optimizng
 • Cung cấp dịch vụ triển khai và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Cung cấp hệ thống Máy chủ Blade cho hệ thống Core
 • Cung cấp dịch vụ triển khai và migration hệ thống
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật